SvenskaEnglish

Om Wajrum - samlad industrikompetens

 

Tillverkningsindustrin är en del av Ovansiljans hjärta. Den står för en större del av tillväxten och har både lång tradition och förmåga att utvecklas.
Vi erbjuder en unik kombination för företag och människor - entreprenörsanda – utvecklad handel och turism – industriell styrka och en miljö och livskvalitet du kanske längtar efter!

Wajrum arbetar bland annat för att locka till sig fler kunder, investerare, företagare, besökare, invånare och talanger till vår region.  Det handlar om att på olika sätt lyfta fram attraktionskraften och påvisa möjligheterna som redan finns här. Vi har idag mycket starka varumärken i Dalarna och inte minst Mora.
Wajrum är en ideell förening som bildades 2001 och medlemmar är MAI-gruppen (Mora Arbetsgivarintressegrupp), Företagarna och Mora Kommun. Wajrum har som syfte att främja kompetensutveckling och utveckling av näringslivet i Ovansiljan.
Sedan 2008 driver Wajrum ett industriprojekt som syftar till att öka samverkan och dialogen mellan företag för att få en dynamisk och konkurrenskraftigare tillverkningsindustri. Det är en kraftsamling för att säkra tillverkningsindustrins framtid i Ovansiljan. Tillverkningsindustrin och tjänsteföretag samt Mora, Orsa och Älvdalens kommuner står bakom projektet. Det är ett brett engagemang för att lyckas. Olika aktörer i samhällsbygget är med och drar sitt strå till stacken. Företagens framgång är kommunernas framgång. Utan ett blomstrande näringsliv kan inte regionen utvecklas.
Företagen ska utvecklas och Ovansiljan ska bli en än mer attraktiv plats för nya etableringar av människor och företag. wajrum.se

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer